Průběh zateplování domu

Při dodatečném zateplení staršího domu i novostavby počítejte s izolací Climatizer Plus.

Při zateplování rodinných domů je vždy vhodné postupovat od míst, která přinesou co nejrychleji značnou úsporu energie a tím snížení výdajů za vytápění. Jedním z takových opatření je důkladné zateplení stropních konstrukcí celulózovou izolací Climatizer Plus. Dobře zateplená konstrukce může oproti původní nezateplené často ušetřit až třetinu nákladů.

1Zjistíme typ konstrukce

Nejprve je vhodné zjistit, jaký typ konstrukce střecha má a pozvat si některou z aplikačních firem, které můžeme najít ve všech regionech ČR, na nezávaznou konzultaci, jak by bylo možné zateplení provést. U starších domů často bývá z půdního prostoru vidět prkna a nebo betonovou mazaninu. Tu je třeba v jednom místě odstranit a otevřít dutinu tak, aby do ní bylo možné zasunout hadici s foukanou izolací.

2Prověříme stav a kvalitu stávající izolace

U některých novějších domů je strop tvořen sádrokartonem nebo jiným materiálem pověšeným pod sbíjenými vazníky. Tyto stropy jsou často špatně izolované polystyrenem nebo starou sklominerální vatou. To je rovněž konstrukce vhodná pro doplnění foukané izolace.

3Příjezd montážní / aplikační firmy

Pak již zbývá příjezd montážní – aplikační firmy, která práci provede. Nákladní automobil stojí spolu s aplikačním strojem před domem a hadicí se izolace dopravuje do připravených prostor. Obvyklá vrstva izolace Climatizer Plus je od 20 do 30 cm. Izolační schopnosti jsou vynikající.

4Aplikační stroj zajistí správnou objemovou hmotnost

Do aplikačního stroje se sype Climatizer Plus z pytlů, jejichž počet si zákazník po ukončení práce může zkontrolovat a tím i ověří správnost vyúčtované ceny, která je předem pouze odhadnuta. Aplikaci provádějí speciálně školené odborné firmy.

5Izolace se plní do dutin nebo volným foukáním

Pokud je strop dutý a izolaci lze naplnit dovnitř, je možné z jednoho otvoru izolaci foukat přibližně do vzdálenosti 4 m na každou stranu a dobře kontrolovat plnění.

6Vznikne celistvá izolační vrstva bez tepelných mostů

Po zafoukání izolace se vytvoří celistvá izolační vrstva bez tepelných mostů a dokonale přilne ke všem detailům. Jedná se přitom o přírodní, ekologický materiál, který výborně spolupůsobí s dřevěnou vazbou, rychle odvádí vlhkost a zajišťuje tím dlouhou životnost zateplených konstrukcí.

7Volně foukanou izolaci lze zaklopit pro další použití půdy

Pokud zákazník uvažuje o dalším použití půdního prostoru ať již pro ukládání věcí nebo pro budoucí obytné využití, je v případech, kdy se izolace nemůže naplnit do konstrukce, možné ji následně překrýt difúzně otevřenou membránou a zaklopit dřevěnými prkny nebo deskami.

8Podobné je to i u dalších typů konstrukcí

Podobně jako u vodorovných ploch je možné postupovat i při rekonstrukci podkroví nebo zateplení šikmých částí střech. Při vhodné kombinaci s pojistnou membránou nebo difuzně otevřenou deskou na záklopu střechy se dobře aplikuje Climatizer Plus. Zateplení je tak v detailech zcela dokonalé.

9…nebo u dvouplášťových střech

Střechy, jejichž plášť je dvojitý a dutina špatně zateplená, se snadno renovují z hlediska tepelně izolačních vlastností doplněním climatizeru plus na původní izolační vrstvu. U všech případů je dobré předem plánované práce konzultovat s odbornou firmou a vždy prověřit, zda jsou nově zateplené konstrukce dobře větrány nad izolací.

Obraťte se na školenou a výrobcem certifikovanou firmu

Zateplení střechy Climatizerem Plus je vhodným způsobem pro dosažení úspor požadovaných pro získání dotace v programu zelená úsporám. Zateplujte v tloušťkách nejméně 20 cm, je to výhodné a významně ušetříte. Cena Climatizeru Plus včetně práce na zakázku je velmi příznivá.