Rozdělení foukaných izolací

    
Porovnání foukaných izolací
Climatizer Plus® Climawood® Climastyren® Climastone® L Climastone® S Climaglass® Y Climaglass® W
VLASTNOSTI
druh materiálu celulóza dřevovlákno grafitový polystyren minerální čedičová minerální čedičová minerální skelná minerální skelná
součinitel tepelné vodivosti
λ [W/(m.K)]
0,038 0,038 0,034 0,038 0,037 0,039 0,041–0,032
měrná tepelná kapacita
c [J/(kg.K)]
2 020 2 100 1 270 900 900 840 840
objemová hmotnost
p [kg/m3]
30 – 90 32 – 60 11 – 18 40 – 90 50 – 110 25 – 60 14 – 50
faktor difuzního odporu
µ [-]
1,1 – 3 1 – 2 2 – 5 1 1 1,1 1
fázový posun teplotního kmitu 30 cm na volno [hod] 6,6 6,1 3,6 4,4 4,9 2,1 1,4
třída reakce na oheň C-s1, dO E E A1 A1 A1 A1
index šíření plamene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POUŽITÍ
izolace vodorovných dutin a trámových stropů
izolace vodorovných ploch volné foukání, vazníky
izolace šikmých střech
izolace svislých konstrukcí stěn
izolace dvouplášťových střech
izolace podlah a konstrukce na terénu