Odpovědi na často kladené dotazy

Kyselina boritá (ve zředěné koncentraci – borová voda) antiseptikum.
Síran hořečnatý – látka pro protipožární impregnaci textilií, hnojivo, přísada krmiva přežvýkavců. Vhodná kombinace těchto přísad v celulózové tepelné izolaci způsobuje zvýšenou odolnost proti ohni, plísním a houbám a současně odpuzuje hmyz a drobné hlodavce. Přísada je v materiálu homogenně rozprostřena a spojena s vlákny díky speciální technologické úpravě. Od vlákna se běžnými prostředky mechanicky nedá oddělit.
Ano, vláknitá izolace vyrobená z vláken získaných zpětným rozvlákněním papíru izoluje velmi dobře. Při stejné tloušťce jsou její tepelně izolační schopnosti srovnatelné např. s polystyrenem, minerální nebo skelnou vatou.
To znamená, že tloušťku izolace nemusíte měnit, chcete-li nahradit Climatizerem jiný druh běžné kvalitní stavební tepelné izolace.
Climatizer – Tepelné izolace celulózového typu jsou přímo ve výrobě opatřeny přísadami, které výrazně zpomalují degradaci ohněm. Jednoduše řečeno při zahřátí nad teplotu cca 120 stupňů tyto přísady způsobí náhlé zvlhnutí a tím zpomalení odhořívání až do té míry, že konstrukce vyplněné Climatizerem vydrží nápor ohně déle než konstrukce neizolované nebo izolované například samozhášivým polystyrenem nebo izolacemi na bázi skelných vláken.
Druhou, však méně známou základní vlastností přísad borátových solí je ochrana proti plísním, houbám a drobným hlodavcům. Za dobu užívání Climatizeru v Kanadě od roku 1977 a v ČR od roku 1991 se prokázal snížený výskyt těchto hlodavců v objektech izolovaných Climatizerem.
Dlouho! Základem Climatizeru je vláknitá substance tvořená celulózovými vlákny a ostatními komponenty získanými z papíru. Vedle toho se přidávají anorganické borité nebo hořečnaté soli, které jsou převážně nerostného původu, mají velmi dobrou stabilitu a zároveň vlákno ochraňují. Správně uložené svitky papiru se našly i po 4000 letech, správně uložený Climatizer má minimálně stejné šance!
K pochopení nejmodernějších trendů v používání celulózové izolace ve stavbách je vždy užitečné podívat se poněkud do historie, jak vše začalo. V nejjednodušší formě se izolace vlastně poprvé začala používat ve chvíli, kdy se první jeskyní člověk oblékl do kůže a ulehl na hromádku slámy. Proč to udělal? Jednoduše proto, že potřeboval izolovat a udělal to přirozenou přírodní cestou pomocí živočišných a rostlinných vláken. Od této chvíle však ještě uplynulo mnoho 1000 let do chvíle, kdy člověka napadlo postavit dům a plnit nebo přikládat nějaký izolační materiál do jeho stěn a střechy.
Na problematiku vody a vlhkosti vznikající nebo zateklé do izolační vrstvy je třeba nahlížet z několika úhlů pohledu, které platí téměř obecně pro všechny druhy vláknitých izolací bez zvláštní impregnace a ochrany.
Climatizer plus je volně vláknitá izolace, která se aplikuje foukáním aplikačními stroji. Je nutné rozlišit, do které konstrukce na stavbě se materiál aplikuje.
  • Na vodorovné plochy se aplikuje materiál s co nejnižší objemovou hmotností.
  • Na šikmé plochy při provádění izolací mezi krokve a podobně, se musí množství materiálu na 1m3 navýšit na cca 40 – 60kg
  • Nejvíce je náročné vyplňování kolmých stěn. Tam musí být použito na každý m3 izolační vlny Climatizer plus 55 až 65kg.
Obecně je tato aplikace zaměřena na nástřiky studených střech a konstrukcí, na kterých vzniká v přechodném období náhlých změn teploty kondenzát, který následně odkapává.
Tuto problematiku lze rozdělit na dvě základní oblasti nasazení nástřiků:
  • Nástřiky střech pod kterými je instalován zateplený podhled
  • Nástřiky střech, kde není žádný podhled

Z dalších dotazů vybíráme

Climatizer plus je tepelná izolace na bázi vlákna získaného z dřevitého papíru. V praxi to znamená, že nejlépe se toto vlákno vyskytuje v novinovém papíru, tudíž je hlavním zdrojem pro výrobu této celulózové izolace. Výhodou je snadná montáž – aplikace , která probíhá foukáním strojem. To znamená že se dostane a přilne ke všem detailům a poskytuje celistvou vrstvu bez spojů. Dále ji můžeme pochválit za:
  • Výborné tepelně izolační účinky
  • Schopnosti nízkého difuzního odporu a vysoké odolnosti proti proudění vzduchu jejím průřezem (dobře umožní odvod vlhkosti a přitom se její vrstva brání prochlazení proudícím vzduchem)
  • Montáž je beze zbytků
  • Výborně vyrovnává teplotu a vlhkost, pokud jí to konstrukční souvrství dovolí
  • Je označena jako Ekologicky šetrný výrobek již od 1994.
Foukání znamená především komfort pro zákazníky. Místo přesunu balíků s deskovou izolací projde domem pouze jeden pracovník. Protáhne se hadice, například jednou odklopenou střešní taškou. Jeden pracovník u dopravního prostředku hází pytle izolace do stroje a druhý v prostoru stropu postupně vyplňuje požadované místo izolací. Zateplení stropu rodinného domku trvá obvykle od 2 do 6 hodin podle složitosti přípravy a velikosti stavby.
Ano, izolace provádíme vždy dodavatelsky se službou, to znamená buď přímo my, nebo některý z našich proškolených partnerů po celé republice se musí na půdu dostat a alespoň částečně rozkrýt přístup do stropu(pokud se jedná o dutý trámový strop). Pro aplikaci postačí odklopit jednu desku – podlahové prkno – po celé délce půdy. Půda nesmí být plná odložených věcí, kudy se nedá projít. Alespoň trochu místa potřebujeme.
Ano foukanou izolaci lze využít k dodatečnému zateplení starých chalup. Při obhlídce zvážíme, zda je nebo není nutné dělat některá další opatření. Těmi bývá větrání půdy nebo izolační vrstvy. Popřípadě volba izolace Climastone ( foukaná vlákna z kamenné vlny) v okolí komínových těles a rizikových prostupů rozvodů horkovzdušných topných systémů. Celulóza je vhodná do prostorů s teplotou do 105st C a Climastone může přijít do styku až s 1000st. C.
Materiál se může a nemusí překrývat. V případě střechy bungalovu, kde se fouká na strop obytných prostor, se izolace již nemusí překrývat, jelikož se nepředpokládá, že by se tam vstupovalo. Do prostor, kam se občas musí chodit nebo se tam něco ukládá můžeme izolaci překrýt tkaninou a udělat průchozí lávky. V prostorách, kde se uvažuje s trvalým užíváním ihned nebo někdy v budoucnu máme systém expandérů. Jsou to stojky ve výšce izolace, které se položí na původní podlahu ještě před tím, než se izolace fouká. Po zafoukání se na vrchní hranu expandérů namontují plnoplošně pochozí deskové materiály. Pokud foukáme do stropu, zachová se původní podlahová plocha beze změn.
Ano, právě zde je Celulóza vynikající, jelikož velmi dobře izoluje a v létě vyniknou i její akumulační schopnosti. Během horkého dne se izolace jen velmi pomalu prohřívá a v chladnější noci zase teplo odevzdá. Podkroví tak po mnohem delší dobu vydrží chladné. Musí se však pamatovat na foukaní izolace dříve, než je střecha hotová. Je totiž důležité použít správné vrstvy, a to jak na spodní stranu směrem k obytnému interiéru, tak i vně směrem ke krytině. Dovnitř jsou to mřížkované parobrzdy (např. Intello nebo DB +) vně jsou to difúzně otevřené membrány určené pro přímý styk s izolací nebo dřevovláknité desky s impregnací proti vodě. Ideálně by střecha měla mít odvětrávanou skladbu.
Co by vás mohlo o zdravé foukané izolaci Climatizer Plus ještě zajímat?