Ekologicky šetrný výrobek

Co nejvíce šetřit přírodu, to je součást základní filozofie naší firmy

Ohled na naši přírodu je naší základní firemní filozofií

Firma CIUR a.s. byla první v historii České republiky, jíž byla udělena značka s názvem Ekologicky šetrný výrobek.

Ekologie je součástí filozofie celé firmy s tím, že výrobky jako takové musí mít svůj životní cyklus s co nejnižší nebo téměř žádnou ekologickou stopou. Významný je příběh jednoho papíru, který svou podstatu dostal, ale jeho životnost neskončila hozením do odpadkového koše a zaskládkováním na deponii.

Společnost CIUR a.s. získala pro svůj výrobek Climatizer Plus prestižní evropskou certifikaci NATUREPLUS. Označení je evropskou alternativou k našemu označení Ekologicky šetrný výrobek.

Stavební izolace

Oběhové hospodářství funguje i bez dotací. Díky recyklovanému papíru patří firma k ukázkovým příkladům cirkulární ekonomiky v praxi neboli k lídrům v oblasti oběhového hospodářství. Co to je a proč jsme na to pyšní?

Firma neprodukuje materiály, kterými by zatěžovala životní prostředí a s nimiž by si příroda nedokázala poradit. Nabízíme izolace s možností dalšího zpracování a dalšího zapojení do životního cyklu, blížící se ve své podstatě perpetuu mobile.

V oblasti tepelně izolačních materiálů je ekologicky šetrný výrobek Climatizer Plus připraven na začátek nového desetiletí. S rokem 2020 startují pouze a jen nulové, energeticky soběstačné pasivní domy pro naše bydlení. Climatizer Plus je přírodním produktem s ekologicky funkčním zapojením do životního cyklu naší planety Země.

Co by vás mohlo o zdravé foukané izolaci Climatizer Plus ještě zajímat?


Reportáž z naší výroby

Reportáž z naší výroby celulózových vláken

Výrobky označené tímto logem prokazatelně:

  • chrání klima a šetří energii při výrobě
  • umožňují zdravé bydlení
  • chrání přírodní zdroje ve smyslu všeobecné udržitelnosti