Úspora energie po zateplení

Při zateplení celého domu dosáhnete úsporu energie až 60 %.

Zateplení foukanou izolací přináší řadu výhod

  • v ceně je už obsažena také práce za montáž izolace
  • zateplení naší foukanou izolací je jednorázová akce
  • realizace je velmi rychlá, např. stropní konstrukce v řádu hodin
  • montáž izolace probíhá za plného provozu domácnosti
  • nevznikají odřezky a odpad – platíte jen za skutečně použitou izolaci
  • bezúdržbová izolace se zárukou na materiál i práci

Cena a návratnost investice do zateplení

Izolace Climatizer Plus na příkladu rodinného domu.

Rodinný dům, který se v zimním období vytápí, spotřebovává energii na udržení vnitřní teploty. Spotřeba energie je vyjádřena v celkových finančních nákladech, které jsou v přímé závislosti na množství spotřebované energie. Pokud pomineme finanční náklady na ohřev TUV a svícení, je rozhodujícím faktorem spotřeba energie na vytápění.

Teplo v domě uniká různými konstrukcemi a celková ztráta objektu se skládá ze ztrát tepla, které jsou u jednotlivých konstrukcí různé: např. střecha 30 %, okna 20 %, stěna 10 % a ostatní konstrukce zbylá %.

Co by vás mohlo o zdravé foukané izolaci Climatizer Plus ještě zajímat?


Výpočet úspor na vytápění

V tomto případě je každoroční úspora 10 000 Kč

Spočítáno u rodinného domu s 116 m2 plochy.

Jak takové úspory vypadají v číslech pro skutečný dům s rozměry 10,5 x 13 m a 116 m2 zastavěné (a současně půdní) plochy? V případě zateplených stěn, podlahy a kvalitních oken, ale BEZ zatepleného stropu je tepelná ztráta prostupem cca 50 %. Díky „komínovému efektu“ tak uniká až polovina tepla z domu. V zimě vytopit hnědým uhlím takto velký dům s nezatepleným stropem, vyjde ročně přibližně na 21 000 Kč. Pokud strop zateplíte, snížíte náklady o 52% na cca 10 000 Kč.

Pro zateplení plochy 116 m2 při tloušťce izolace 32 cm Climatizeru Plus volným foukáním spotřebujeme 37 m3 izolace o objemové hmotnosti 38 kg/m3. Z hlediska ekonomiky to jsou náklady ve výši cca 40 000 Kč s DPH, včetně práce.

Kdy se investice vrátí?

Kdy se majitelům domu začnou investované peníze vracet? Jaká je návratnost vložených peněz?

 Cena za vytápění při stávajícím stavu RD21 000 Kč/rok
Vložená investice do zateplení40 000 Kč
Cena za vytápění po provedeném zateplení0,52 × 21 000 = 10 000 Kč/rok
Úspora za vytápění11 000 Kč/rok
Návratnost investice40 000 / 11 000 = 3,6 roku