Vlastnosti izolace

Jiný typ izolace, nové vlastnosti, co brání přehřívání. Tady můžete mít očekávání, očekávání, která se splní!

Fázový posun teplotního kmitu
Fázový posun teplotního kmitu

Porovnání měrných tepelných kapacit c [J/(kg.K]

Měkká PUR pěna 800
Skelná vata 840
Polystyren1270
Climatizer Plus®2020

Vyšší hodnota brání déle průniku tepla skrz izolaci. Obrázek vlevo znázorňuje počet hodin po které izolace odolává. V létě Climatizer Plus přes den udrží chládek a v noci se stačí připravit na další horký den.

Tepelná charakteristika

Součinitel tepelné vodivosti Lambda [W/(m.K)]0,038
Objemová hmotnost p [kg/m3] 30-90
Faktor difuzního odporu µ [-] 1,1-3
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg.K)] 2020
Fázový posun teplotního kmitu – 30 cm na volno [hod] 6,6

Kompletní porovnání izolací na trhu, jejich výhody i nevýhody naleznete na Porovnání tepelných izolací

Akustická charakteristika

Odpor proti proudění vzduchu AFr
při objemové hmotnosti 45 kg/m3 [Pa.s.m2]
12,6
Odpor proti proudění vzduchu AFr
při objemové hmotnosti 60 kg/m3 [Pa.s.m2]
17,8

Nezapomeňte se podívat na i náš produkt dokonalé akustické izolaceakustické desky Wolf, který lze s foukanou izolací skvěle kombinovat.

Požární charakteristika

Třída reakce na oheň C-s1, d0
Třída reakce na oheň ( do uzavřené dutiny) B-s1, d0
Index šíření plamene0,00

Podrobnější informace včetně videí o reakci na oheň naleznete na stránce Odolnost proti ohni