Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce – zateplení domu

Dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky

Pro koho je program Nová Zelená Úsporám Oprav dům po babičce určen?


 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu
 • Pokud chcete realizovat pouze dílčí zateplení, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy tzn. Dotační program Nová Zelená Úsporám – Standard

Kolik dostanete peněz?


Od roku 2024 bude možné k dotaci získat navíc výhodný úvěr od stavebních spořitelen

 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 50 000 Kč na podporu projektu
 • Dotaci můžete čerpat zálohově
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Podpořeny budou realizace, které byly dokončeny po 17. červenci 2023.
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.
 • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.
 • Žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti po celou dobu udržitelnosti (délka je stanovena na 10 let ode dne doložení realizace)

Jak požádat o dotaci


Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST.

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací od září 2023.

Za jakých podmínek dotaci získáte


Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – RODINNÉ DOMY
“Oprav dům po babičce“

Výše dotace


Dotace ve výši 30 000 Kč až do maximální možné částky 1 000 000 Kč.

Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. V některých případech pak může být vhodné rozdělit svůj záměr na etapy a ty realizovat postupně.

Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Poradit by vám měl projektant a zejména příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.

Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem, jehož obsah odpovídá typu podporovaného opatření. Odborný posudek v oblasti novostavby a zateplení se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, u ostatních opatření je jednodušší. Posudek musí být zpracován osobou s příslušnou autorizací či oprávněním.

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013.

V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy ve smyslu definice uvedené v kapitole 12, kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.

Příjem žádostí bude spuštěn 26. září 2023

Důležité jsou pro tento program Dotační bonusy


Bonusy jsou určeny pro žadatele s nezletilými dětmi, pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení

Kolik získáte

 • Rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezletilé dítě žadatele (25 000 Kč na dítě ve střídavé nebo společné péči)
 • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
 • Kombinační bonus 10 000 Kč za každou kombinaci opatření
 • Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu až 30 000 Kč podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

Za jakých podmínek získáte bonus

Výše dotace

 • 300 Kč50 000 Kč 

Mám zájem o dotaci na zateplení domu v rámci komplexního zateplení apod.


Jsme připraveni Vám pomoci. Centrum péče o zákazníky CIUR

Firma CIUR má k dispozici zkušené pracovníky Centra péče o zákazníka, kde Vám poradí a pomohou vybrat vhodný typ zateplení Vaší střechy, půdy, stropu nebo celého domu. K dispozici je všem bezplatná zelená linka.

Nakonec je tu pomoc v výběrem materiálu


Foukaná izolace jako je Climatizer Plus je v této oblasti ideální. Nemusíte se namáhat dělat něco svépomocí. Zvládnu to za Vás aplikační profesionální firmy, kterých má společnost CIUR, která foukanou izolaci Climatizer Plus vyrábí, po celé republice dostatek. Důležité je zateplit kvalitně. Foukaná izolace Climatizer Plus zajistí akumulaci tepla v zimě, teplo neuniká a v tloušťce nepromrzá. Je dostatečně hutná. Kvalita celulózové izolace se projeví i v létě. Dům se nepřehřívá a my máme tak šanci se schovat v parných dnech před ostrými slunečními paprsky.

Výška izolace na takové zateplované půdě by měla v dnešní době začínat na tl. 30 cm a výše. Zateplení sebou nese další výhody a přednosti. Zateplení ušetříme za vytápění. Zateplením zvyšujeme hodnotu našeho bydlení, a to především z hlediska zdraví. Zateplení totiž brání promrzání domu, nechtěná kondenzace vody uvnitř bydlení se zcela odbourá. Zateplením se eliminují místa vzniku plísní. Takové prostředí, kvalitně zateplené si zasloužíme všichni.

Porovnání v případě dotací na RDNová Zelená Úsporám lightNová Zelená Úsporám
Žadatelévlastníci rodinných domůvlastníci rodinných a bytových domů
Typ domácnostídle výběru nízkopříjmové skupinybez omezení
Míra podporyaž 100 %max. 60 %
Výše podporymax. 60 %dle opatření
Vyplácení podporyzálohově i předempo dokončení a zaplacení 100% částky na provedená opatření
Typ opatřenízateplení, výměna oken a dveříširoká škála opatření
Požadavek na projektovou dokumentaci PENBNEANO
Délka realizace1 rok (prodloužení možné max.o 0,5 roku)2 roky (možnost prodloužení)

(zdroj: https://novazelenausporam.cz/)