Nová zelená úsporám Light – Zateplení domu

Státní fond životního prostředí spouští od 25.6.2024 program, který je stále otevřen zateplování, a to i lidem, kteří nemají potřebnou hotovost, a to s novými podmínkami.

Pro koho je program Nová Zelená Úsporám Light určen?


Program je určen vlastníkům rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů pro sociálně znevýhodněné skupiny. Zateplení ze státního fondu mohou tak lehce požádat naši spoluobčané:

 • Všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
 • Vy nebo členové vaší domácnosti pobíráte v době podání žádosti příspěvek na bydlení či přídavek na dítě.

Pozn.: Jste-li příjemce starobního důchodu, na dotaci máte nárok v případě, že vy ani ostatní členové vaší domácnosti nevlastníte žádnou další nemovitost určenou k bydlení nebo podíl na takové nemovitosti.

Platí v případě:

Žadatel je vlastník nebo spoluvlastník podporovaného:

 • rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 10) nebo
 • bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt 
 • je člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě (na základě smlouvy o nájmu).

Pokud splňujete některou výše uvedenou podmínku, jste kandidátem na ŽADATELE O DOTACI.

Jak na to?


 • Žádost se podává elektronicky. Je tedy potřeba přispěchat na pomoc a získat tuto neskutečně vstřícnou dotaci i svým rodičům, prarodičům i znevýhodněným spoluobčanům.
 • Potřebný je bankovního účet a identity občana.

Není na tom nic složitého a určitě to je výzva, která jde lehce vyřešit. Takový zateplený dům má jistě větší hodnotu než ten s vysokou spotřebou energie.

Minimální potřeba příloh:

 • fotodokumentace
 • jednoduchý formulář odborného posudku (MAS nebo EKIS)
 • konečná zpráva o provedení opatření

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.

Datum zdanitelného plnění na konečné faktuře, předávacím protokole, či dodacím listu v případě svépomoci musí být po 12. září 2022.

Kolik dostanete peněz?


Oblast zateplení (výtah ze závazných pokynů)

V těchto oblastech podpory je podporována:

 • zateplení vybraných typů výhradně stávajících konstrukcí obálky budovy rodinného domu

Výše podpory zateplení a výplní otvorů stávajících rodinných a bytových domů

Typ opatřeníMěrná jednotkaRodinné domy
Dotace v Kč
Bytové domy
Dotace v Kč
Zateplení fasády, střechy,
stropu pod nevyt. půdou
a ostatních konstrukcí
1 500 Kč
Zateplení podlahy
a svislých konstrukcí
v kontaktu se zeminou
2 000 Kč
Výměna výplní otvorů
– okna a dveře
5 500 Kč5 500 Kč

Zateplení je jednou z výhodných investicí, které vedou ke snížení spotřeby na vytápění.

Kdo má kompetence ke zprocesování dotace?


Pokud máte zájem se takového programu zúčastnit, hrají podstatnou roli v celém procesu Místní akční skupiny (tzv. MAS) a Energetická konzultační a informační střediska (tzv. EKIS). Zajišťují v těchto případech odborný posudek  nezbytný k podání žádosti. MAS potvrzují závěrečnou zprávu o realizaci opatření, například o zateplení Vašeho domu. Na realizaci zateplení je k dispozici časově jeden rok a realizace je možná i dodavatelsky.

Závazné pokyny ke stažení zde

Centrum péče o zákazníky CIUR


Místním akčním skupinám pomáhají i výrobci a dodavatelé foukaných izolací. Firma CIUR má k dispozici zkušené pracovníky Centra péče o zákazníka, kde Vám poradí a pomohou vybrat vhodný typ zateplení Vaší střechy, půdy, stropu nebo celého domu. K dispozici je všem bezplatná zelená linka.

Nakonec je tu pomoc v výběrem materiálu


Foukaná izolace jako je Climatizer Plus je v této oblasti ideální. Nemusíte se namáhat dělat něco svépomocí. Zvládnu to za Vás aplikační profesionální firmy, kterých má společnost CIUR, která foukanou izolaci Climatizer Plus vyrábí, po celé republice dostatek. Důležité je zateplit kvalitně. Foukaná izolace Climatizer Plus zajistí akumulaci tepla v zimě, teplo neuniká a v tloušťce nepromrzá. Je dostatečně hutná. Kvalita celulózové izolace se projeví i v létě. Dům se nepřehřívá a my máme tak šanci se schovat v parných dnech před ostrými slunečními paprsky.

Výška izolace na takové zateplované půdě by měla v dnešní době začínat na tl. 30 cm a výše. Zateplení sebou nese další výhody a přednosti. Zateplení ušetříme za vytápění. Zateplením zvyšujeme hodnotu našeho bydlení, a to především z hlediska zdraví. Zateplení totiž brání promrzání domu, nechtěná kondenzace vody uvnitř bydlení se zcela odbourá. Zateplením se eliminují místa vzniku plísní. Takové prostředí, kvalitně zateplené si zasloužíme všichni.

Více informací na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/