Nová zelená úsporám Light – Zateplení domu

Vítejte v roce 2023, v roce, ve kterém se podařilo státnímu fondu životního prostředí spustit program, který je otevřen zateplování, a to i lidem, kteří nemají potřebnou hotovost.

Pro koho je program Nová Zelená Úsporám Light určen?


Program je určen vlastníkům rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů pro sociálně znevýhodněné skupiny. Zateplení ze státního fondu mohou tak lehce požádat naši spoluobčané:

 • pobírající starobní důchod
 • pobírající invalidní důchod III. stupně
 • žijící v domácnostech s nárokem na příspěvek na bydlení.

Pokud splňujete některou výše uvedenou podmínku, jste kandidátem na ŽADATELE O DOTACI.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:

 • S osobami pobírajícími důchod nesmí v domě žít výdělečně činná osoba. Žadatel o dotaci musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti. Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022.
 • Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod III. stupně.
 • Žadatel kdykoliv v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení.

Jak na to?


 • Žádost se podává elektronicky. Je tedy potřeba přispěchat na pomoc a získat tuto neskutečně vstřícnou dotaci i svým rodičům, prarodičům i znevýhodněným spoluobčanům.
 • Potřebný je bankovního účet a identity občana.

Není na tom nic složitého a určitě to je výzva, která jde lehce vyřešit. Takový zateplený dům má jistě větší hodnotu než ten s vysokou spotřebou energie.

Minimální potřeba příloh:

 • fotodokumentace
 • jednoduchý formulář odborného posudku (MAS nebo EKIS)
 • konečná zpráva o provedení opatření

Příjem žádostí je zahájen od 9. 1. 2023.

Žádat je možno i zpětně na opatření provedená po 12. 9. 2022

Kolik dostanete peněz?


 • Peníze ve formě zálohy se vyplácí předem.
 • V podpoře je až 100% množství výdajů.
 • Na jeden rodinný dům je alokováno 150 000 Kč.

Jsme zkušeným partnerem pro tyto dotace:

OpatřeníMěrná jednotkaDotace*
Zateplení fasádyběžný metr6 000 Kč
Zateplení střechykompletní opatření120 000 Kč
Zateplení stropu pod půdoukompletní opatření50 000 Kč
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénemkompletní opatření60 000 Kč
Výměna oken1 ks výplně12 000 Kč
Výměna vchodových dveří1 ks výplně18 000 Kč

Zateplení je jednou z výhodných investicí, které vedou ke snížení spotřeby na vytápění.

Nejvíce účinná a reálně lehce proveditelná je dotace na půdu či strop v hodnotě 50.000,- Kč. Studená půda s haraburdím nic nešetří, čistá vyklizená půda s kvalitním foukaným izolačním materiálem a s dotací je vždy lepší variantou řešení.

Na realizaci opatření máte jeden rok.

Kdo má kompetence ke zprocesování dotace?


Pokud máte zájem se takového programu zúčastnit, hrají podstatnou roli v celém procesu Místní akční skupiny (tzv. MAS) a Energetická konzultační a informační střediska (tzv. EKIS). Zajišťují v těchto případech odborný posudek  nezbytný k podání žádosti. MAS potvrzují závěrečnou zprávu o realizaci opatření, například o zateplení Vašeho domu. Na realizaci zateplení je k dispozici časově jeden rok a realizace je možná i dodavatelsky.

Závazné pokyny ke stažení zde

Centrum péče o zákazníky CIUR


Místním akčním skupinám pomáhají i výrobci a dodavatelé foukaných izolací. Firma CIUR má k dispozici zkušené pracovníky Centra péče o zákazníka, kde Vám poradí a pomohou vybrat vhodný typ zateplení Vaší střechy, půdy, stropu nebo celého domu. K dispozici je všem bezplatná zelená linka.

Nakonec je tu pomoc v výběrem materiálu


Foukaná izolace jako je Climatizer Plus je v této oblasti ideální. Nemusíte se namáhat dělat něco svépomocí. Zvládnu to za Vás aplikační profesionální firmy, kterých má společnost CIUR, která foukanou izolaci Climatizer Plus vyrábí, po celé republice dostatek. Důležité je zateplit kvalitně. Foukaná izolace Climatizer Plus zajistí akumulaci tepla v zimě, teplo neuniká a v tloušťce nepromrzá. Je dostatečně hutná. Kvalita celulózové izolace se projeví i v létě. Dům se nepřehřívá a my máme tak šanci se schovat v parných dnech před ostrými slunečními paprsky.

Výška izolace na takové zateplované půdě by měla v dnešní době začínat na tl. 30 cm a výše. Zateplení sebou nese další výhody a přednosti. Zateplení ušetříme za vytápění. Zateplením zvyšujeme hodnotu našeho bydlení, a to především z hlediska zdraví. Zateplení totiž brání promrzání domu, nechtěná kondenzace vody uvnitř bydlení se zcela odbourá. Zateplením se eliminují místa vzniku plísní. Takové prostředí, kvalitně zateplené si zasloužíme všichni.

Porovnání v případě dotací na RDNová Zelená Úsporám lightNová Zelená Úsporám
Žadatelévlastníci rodinných domůvlastníci rodinných a bytových domů
Typ domácnostídle výběru nízkopříjmové skupinybez omezení
Míra podporyaž 100 %max. 60 %
Výše podporymax. 60 %dle opatření
Vyplácení podporyzálohově i předempo dokončení a zaplacení 100% částky na provedená opatření
Typ opatřenízateplení, výměna oken a dveříširoká škála opatření
Požadavek na projektovou dokumentaci PENBNEANO
Délka realizace1 rok (prodloužení možné max.o 0,5 roku)2 roky (možnost prodloužení)

(zdroj: https://novazelenausporam.cz/)