Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Foukaná izolace – cena není jedinou výhodou!

Co je to foukaná izolace?

Foukaná izolace je klasická stavební izolace, která je do stavby aplikována speciálním způsobem (foukáním) s pomocí stroje.

Izolační materiál pro zateplování budov umožňující tuto aplikaci je produkován ve výrobním závodě. Na trhu nalezneme foukané izolace na bázi celulózy, minerální vlny, polystyrénu nebo dřevovlákna. Díky technologii foukání je konstrukce skutečně izolována – je zaručena dokonalá izolace beze spár i v nepřístupných místech, nevznikají žádné odřezky a odpad. Při rekonstrukcích ve většině případů není nutná složitá demontáž konstrukce. Během aplikace materiálu není nijak narušen chod domácnosti či organizace. Tato izolace bývá nazývána také jako dutinová. Foukaná tepelná izolace je oblíbené téma mnoha známých televizních pořadů. Česká televize o izolaci často informuje v pořadu Chalupa je hra, televize Nova v pořadu Rady ptáka Loskutáka a TV PRIMA v Receptáři prima nápadů. Další možností, jak se s danou problematikou blíže seznámit, je prozkoumat vlastnosti foukané izolace z krátkých videí na portálu YouTube.com. Podrobné informace jsou k dispozici i na portále Wikipedia.

Aplikace foukané izolace - ukázka

 

Cena a foukaná izolace

Cenu foukané izolace lze jednoduše zjistit s pomocí jednoduchého formuláře u výrobce nebo také některých aplikačních firem. V ceně foukané izolace z celulózy - CLIMATIZER PLUS, foukané minerální vlny CLIMASTONE, foukaného grafitového polystyrenu CLIMASTYREN nebo dřevovlákna CLIMAWOOD je také práce. Zákazník tak neplatí další výdaje za uložení izolace do konstrukce domu. Díky foukané izolaci lze za vytápění domu ušetřit až 50 % nákladů. Návratnost nákladů za izolaci je  již od 3 let! Pro cenu foukané izolace je také příznivé, že se jedná o bezodpadní technologii. Při zabudování izolace do domu také ve většině případů není nutná složitá demontáž konstrukce. Samozřejmostí je vysoká rychlost aplikace foukané izolace a snadný přesun hmot. Zateplení půdy domu lze dokonale provést za 3 hodiny. Foukaná izolace vychází cenově příznivě i přesto to, že není prováděna svépomocí, ale realizuje ji odborná firma.

Cena foukané izolace je velmi výhodná

 

Zateplení domu foukanou izolací

Foukané izolace lze použít u novostaveb i rekonstrukcí. Izolace se používá pro zateplení na rodinné domy, panelové domy, školy, historické objekty, výrobní a skladové haly, centra zábavy a sportu. Pokud je to technologicky vhodné, lze ji aplikovat jak do vodorovných, tak i do šikmých či svislých konstrukcí. Foukaná izolace je vhodná pro zateplování všech částí domů, jako je podlaha, strop, půda, podkroví, stěna nebo střecha. Tato izolace je i v jinak nepřístupných místech – vzniká tak izolace bez spár. Chyby aplikace izolace v detailech a vznik tepelných mostů jsou téměř vyloučeny. Výhoda foukané izolace se projevuje také při řešení detailů u sbíjených vazníků při aplikaci do půdních prostor dřevostavby. Například u nízkoenergetických domů není výjimkou aplikace tloušťky izolace až 40 cm. Díky foukané izolaci lze provést zateplení panelového domu – zateplení střechy nebo zateplení fasády.

Ukázka zateplení domu foukanou izolací

 

 

Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS

Izolace CLIMATIZER PLUS je na dotyk příjemná, ekologická, zdravotně nezávadná, celulózová vlna. Celulóza je hlavní stavební látkou dřeva. Až 60 % dřevité hmoty je tvořeno celulózou. Celulóza má mimořádně dlouhou životnost a velmi dobré mechanické a tepelné vlastnosti. Foukaná celulóza CLIMATIZER PLUS se primárně vyrábí z výběrového recyklovaného novinového papíru. V průběhu výroby je následně celulózové vlákno obohaceno o další zdravotně nezávadné látky, tak aby splňovalo veškeré technické požadavky. Výroba byla zahájena v 70. letech v Kanadě a od roku 1991 probíhá také v České republice u společnosti CIUR a.s. Izolace je vyráběna dle managementu kvality ČSN EN ISO 9001. Firma izolaci vyváží do 25 zemí světa. Garance na vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS je 20 let! Díky rozsáhlé síti partnerů lze zateplení provést ve velkých městech jako Praha, Brno, Ostrava nebo kdekoliv jinde v ČR. Izolace je registrována v dotačním programu Nová zelená úsporám. Více informací je k dispozici na webových stránkách výrobce.

Jak se vyrábí foukaná izolace?

 

Výhody a nevýhody celulózové izolace

Celulózová izolace CLIMATIZER PLUS je velmi dobrá tepelná izolace (součinitel tepelné vodivosti  λD = 0,038 W/m.K). Použití této vláknité izolace významně zlepšuje také akustiku stavební konstrukce. Foukaná celulóza je velmi oblíbena také v tak exotických zemích, jako například Saudská Arábie nebo Austrálie. Vysoká hodnota měrné tepelné kapacity totiž zaručuje izolaci domu proti přehřívání také v letních měsících. Zvláštní vlastností tzv. „živých izolací" (všechny izolace na přírodní bázi) je, že do buněčné struktury váží vlhkost a rozvádí ji. V praxi to znamená, že celulóza funguje jako jakýsi piják, který je schopen ze zavlhlého zdiva vysát vlhkost. Ta se neshlukuje, ale je rovnoměrně rozložena v izolaci. Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS je odolná vůči houbám, plísním, hmyzu a hlodavcům. Reakce na oheň suché, volně foukané celulózové izolace, je v třídě C (6 skupin A – F, nejlepší – nejhorší). Pokud je izolace aplikována do dutiny (například předstěna ze sádrokartonu), je reakce na oheň za specifických podmínek v třídě B. Izolace tak nedosahuje hodnot minerálních izolací. Nejčastější otázky a odpovědi na vlastnosti výrobku jsou zodpovězeny na webových stránkách výrobce.

Výhody a nevýhody foukané - celulózové izolace

 

 

vlastnost pěnový polystyren sklo-minerální vata foukaná celulózová izolace CLIMATIZER PLUS
tepelná izolace ANO ANO ANO
zvuková izolace ANO ANO ANO
součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 0,036 - 0,045 0,039 - 0,041 0,035 - 0,039
měrná tepelná kapacita 1270 J.Kg-1.K-1 920 J.Kg-1.K-1 1907 J.Kg-1.K-1
ekologicky šetrný výrobek NE NE (formaldehyd) ANO
odolnost proti prohoření nízká střední vysoká
šíření plamene >0* 0 (materiál nešíří plamen) 0 (materiál nešíří plamen)
náročnost instalace zateplení složitá (nutno rozebrat konstrukci) složitá (nutno rozebrat konstrukci) snadná (bez nutnosti rozebrání konstrukce)
rychlost provedení dle konstrukce dle konstrukce velmi rychlé
omezení provozu během instalace ANO ANO NE
nespotřebované placené zbytky (odřezky, atd.) odřezky odřezky nejsou
sesedání izolace NE ANO NE (při aplikaci do dutin)
dokonalé utěsnění prostoru izolací NE (tepelné mosty mezi deskami) NE (tepelné mosty mezi deskami) ANO (homogenní materiál)
odolnost proti škůdcům ANO ANO ANO
odolnost proti plísním ANO ANO ANO

* Šíření plamene po povrchu ČSN 73 0863. Z provedených zkoušek vyplývá, že index šíření po povrchu samotného pěnového polystyrenu je větší než 0. Z tohoto důvodu  se doporučuje jeho zakrytí nehořlavým materiálem tak, aby povrchovou úpravu bylo možno hodnotit jako nehořlavou.


Pro bližší seznámení s problematikou doporučujeme prostudovat také výkladový slovníček pojmů.

autor: BBS, datum: 25.09.2011 23:10, kategorie: Oznámení a informace