Zateplení rodinných domů

Pokud s izolací Climatizer Plus zateplíte střechu nebo strop vašeho rodinného domu, můžete uspořit až 35% roční spotřeby energií. Když zateplíte celou konstrukci, zvyšuje se možná roční úspora spotřeby energií až na 60%.


obrázek


Cena a návratnost investice do zateplení s izolací Climatizer Plus na příkladu rodinného domu:

Rodinný dům, který se v zimním období vytápí, spotřebovává energii na udržení vnitřní teploty. Teplo v domě uniká různými konstrukcemi a celková ztráta objektu se skládá ze ztrát tepla, které jsou u jednotlivých konstrukcí různé: např. střecha 30 %, okna 20 %.

Výpočet úspor na vytápění u rodinného domu s 116 m2 plochy:

Jak takové úspory vypadají v číslech pro skutečný dům s rozměry 10,5 x 13 m a 116 m2 zastavěné (a současně půdní) plochy? V případě zateplených stěn, podlahy a kvalitních oken, ale BEZ zatepleného stropu je tepelná ztráta prostupem cca 50 %. Díky „komínovému efektu“ tak uniká až polovina tepla z domu. V zimě vytopit hnědým uhlím takto velký dům s nezatepleným stropem, vyjde ročně přibližně na 21 000 Kč. Pokud strop zateplíte, snížíte náklady o 52% na cca 10 000 Kč.

Pro zateplení plochy 116 m2 při tloušťce izolace 32 cm Climatizeru Plus volným foukáním spotřebujeme 37 m3 izolace o objemové hmotnosti 38 kg/m3. Z hlediska enokomiky to jsou náklady ve výši cca 40 000 Kč s DPH, včetně práce.

Kdy se majitelům domu začnou investované peníze vracet? Jaká je návratnost vložených peněz?

Cena za vytápění při stávajícím stavu RD 21 000,- Kč/rok
Vložená investice do zateplení -40 000,00 Kč
Cena za vytápění po provedeném zateplení 0,52 × 21 000 = 10 000,- Kč / rok
Úspora za vytápění 11 000,- Kč / rok
Návratnost investice 40 000 / 11 000 = 3,6 roku

 

Izolace foukanou izolací Climatizer Plus je rychlá snadná. Podívejte se na toto video.


kalkulačka Cenová kalkulačka šipka facebook youtube