W03 – Obvodová stěna dřevěná – provětrávaná fasáda


Katalogový list v PDF

Výkres skladby v DWG

Tepelný technický výpočet

Tepelné technické posouzení