R05 – Střecha – tepelná izolace mezi a pod krokvemi


Katalogový list v PDF

Výkres skladby v DWG

Tepelný technický výpočet

Tepelné technické posouzení