R04 – Střecha – tepelná izolace nad krokvemi


Katalogový list v PDF

Výkres skladby v DWG

Tepelný technický výpočet

Tepelné technické posouzení