R02 – Střecha – tepelná izolace nad a mezi krokvemi


Katalogový list v PDF

Výkres skladby v DWG

Tepelný technický výpočet

Tepelné technické posouzení