Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Technické vlastnosti izolace

Popisné údaje: Climatizer Plus - celulózová vlna vyráběná unikátní patentovanou technologií (z výběrového recyklovaného novinového papíru), která je příjemná na dotyk, bez zápachu, dodávána v PE pytlích o hmotnosti 13,6 kg. Výrobek nelze vystavovat přímému vlivu agresivního prostředí (louhy a kyseliny) a je použitelný do teploty 105 °C.

 • Objemové hmotnosti:
  • při volném foukání strojem na volné vodorovné plochy: 32 - 46 kg.m-3
  • při objemovém plnění strojem do vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcí: 34 - 66 kg.m-3
  • při max. zhutnění, případně nástřikem s lepidlem: 45 - 90 kg.m-3
  • při nástřiku s vodou: 38 - 50 kg.m-3
  • objemové hmotnosti podrobně
 • Součinitel tepelné vodivosti:
  • 0,035 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - laboratorní hodnota
  • 0,038 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - deklarovaná hodnota
  • 0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - výpočtová hodnota
  • 0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - hodnota měřená na stavbě
  • 0,039 W. m-1.K-1 při nástřiku s vodou
  • 0,042 W. m-1.K-1 při nástřiku s pojivem
 • Měrná tepelná kapacita:
  • cd = 2020 ± 6% J / kg . K
 • Sedavost izolace Climatizer Plus:
  • aplikace tzv. objemovým plněním pro vodorovné / šikmé / svislé konstrukce: 0%
  • aplikace tzv. volným foukáním na např. nepochozí vodorovnou plochu: 10 - 15% (závisí na tloušťce izolace) - izolaci aplikační firmy na své náklady navyšují o předepsanou hodnotu, izolace si poté sesedne na danou tloušťku a dále si nesesedá
 • Faktor difúzního odpor:
  • μ = 1,1 - 3
 • Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně)
  • R = 5 m2 K / W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W / m2 K)
 • Relativní navlhavost:
  • při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 90 % je relativní navlhavost izolace cca 16,6 % hmotnosti
 • Průměrná rovnovážná vlhkost materiálu:
  • ve venkovním prostředí s relativní vlhkostí 80 % a teplotě 10oC je průměrná rovnovážná vlhkost materiálu cca 8 - 11%
 • Korozivní účinky:
  • výrobek nepůsobí na kovy korozivně
 • Klasifikace dle reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)
  • suchý materiál - C - s1 - d0
  • suchý materiál v dutině za stanovených podmínek - B - s1 - d0
  • nastříkaný s pojivem Karsil - E01 - B - s1 - d0
  • nastříkaný s pojivem Sokrat 2802A - D - s2 - d0
 • Šíření plamene po povrchu:
  • výrobek je stavební hmota, která nešíří plamen
  • is = 0,00 mm.min-1
  • vs = 0,00 mm.min-1
 • Součinitel difuze vodních par:
  • suchý výrobek Δ = 0,086.10-9(s), objemová hmotnost 26 kg.m-3
  • nástřik s vodou Δ = 0,066.10-9(s) objemová hmotnost 68 kg.m-3
  • nástřik s lepidlem Δ = 0,053.10-9(s) objemová hmotnost 36,9 kg.m-3
  • uváděné teploty při relativní vlhkosti 76 % a teplotě 10 °C
 • Zvuková pohltivost:
  • izolace má velmi dobrou zvukovou pohltivost
  • hodnoty zvukové pohltivosti v závislosti na kmitočtu a tloušťce izolace:
  •  kmitočet (Hz)   tl. izolace 100 mm   tl. izolace 50 mm 
   250 0,67 0,45
   500 0,71 0,87
   2000 0,83 0,57
 • Ekologická nezávadnost:
  • výsledek šetření MITGLIED DER ARBEITGEMEINSCHAFT ÖKOLOGISCHER FORSCHNUNGS INSTITUTE AGOR - BRD - protokol č. 488-1/92: Materiál je ekologicky nezávadný!
  • od roku 1990 v Kanadě propůjčena ochranná známka jako výrobku přátelskému životnímu prostředí.
  • mezi roky 1994 až 2017 propůjčena v ČR ochranná známka Ekologicky šetrný výrobek 01 – 01, která byla pravidelně revidována na všechny celulózové výrobky.
  • od roku 2015 významná evropská certifikace Nature Plus
 • Biologická degradace:
  • izolace Climatizer Plus je biologicky odbouratelný materiál - protokol (SZÚ-ZŽP-5373/92 z 16. 3. 1993).
 • Hygienické posouzení:
  • výrobek splňuje hygienické požadavky, viz. Rozhodnutí hlavního hygienika ČR z 19. 2. 1992, 26. 4. 1993 a SR z 10. 11. 1992; 20.04.2001; 5.04.2001; 29.04.2004

 


TIP: certifikáty a protokoly naleznete v tomto přehledu

TIP: jste projektant? podívejte se, co vše Vám můžeme nabídnout