Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Možnosti aplikace - novostavby

Užití izolace Climatizer Plus v novostavbách je výhodné pro její vynikající tepelné a akustické vlastnosti, požární odolnost a velice dlouhou životnost.
U novostaveb je použití izolace Climatizer Plus ideální pro:

1) Zateplení vodorovných ploch s minimální pracností
2) Zateplení šikmých a svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového plnění
3) Aplikace vlhkou metodou nástřiků do konstrukcí a odvětrávaných fasád
4) Akustické a tepelné izolační nástřiky za použití izolace a speciálních pojiv
5) Protikondenzační nástřiky1) Zateplení vodorovných ploch s minimální pracností
Metoda izolace s Climatizer Plus umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň nejspolehlivějších způsobů zateplení stropní konstrukce. Materiál je za pomoci aplikačního stroje dopravován do půdního prostoru a pokud je půda nepochozí, je možné ho zde uložit volně. Při požadavku na pochozí podlahu je možno materiál aplikovat do roštového systému pochozí podlahy. Výhodou této aplikace je bezespárová souvislá vrstva izolace bez tepelných mostů. Rychlost provedení je nesrovnatelně vyšší než u konvečních metod se 100% eliminací chyb v detailech, bez zbytečných vnitrostaveništních manipulací.


2) Zateplení šikmých a svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového plnění
Do optimálně připravené konstrukce lze tepelnou izolaci nafoukat za zvýšené objemové hmotnosti s přeplněním. Použitá objemová hmotnost se zvyšuje od 35 kg/m3. U kolmých stěn a příček se potom objemová hmotnost pohybuje okolo 50 - 60 kg/m3. Tímto postupem je docílena objemová stálost aplikované izolace po celou dobu životnosti celé konstrukce – nedochází k nežádoucímu sesednutí izolace.

Nejčastěji se konstrukce plní z volného prostoru nad kleštinami do připravené dutiny. Jedná se o velmi rychlé bezespárové izolování šikmých konstrukcí bez vzniku tepelných mostů v izolaci. Další metodou je vyplňování konstrukce předvrtaným otvorem za použití speciální koncovky se zpětným odvodem přepravního vzduchu. Tímto způsobem je možné plnit nejen standardní příčky a předstěny sádrokartonového systému, ale i stěny a příčky dřevostaveb.3) Aplikace vlhkou metodou nástřiků do konstrukcí a odvětrávaných fasád
Bližší informace naleznete v sekci Možnosti aplikace nástřiky4) Akustické a tepelné izolační nástřiky za použití izolace a speciálních pojiv
Bližší informace naleznete v sekci Možnosti aplikace nástřiky


5) Protikondenzační nástřiky
Bližší informace naleznete v sekci Možnosti aplikace nástřiky