Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Možnosti aplikace - nástřiky

1) Nástřik do konstrukcí a odvětrávaných fasád

2) Akustické a tepelné izolační nástřiky

3) Nástřiky k zamezení odkapávání kondenzátu ze střešních konstrukcí v průmyslových a zemědělských stavbách


1) Nástřik do konstrukcí a odvětrávaných fasád

Vzhledem k nízkému difuznímu odporu vrstev tvořených nástřiky celulózové izolace, je její aplikace vhodná i do odvětrávaných zateplovacích systémů. Toto zpracování je možné za přidání vody nebo speciálních lepidel. Použití speciálně vyvinutého lepidla Karsil zvyšuje rovněž protipožární vlastnosti. Vedle suché metody zpracování, tvoří tento způsob aplikace vhodnou alternativu k deskovým materiálům. Nástřiky do konstrukcí je možné provádět až do tlouštěk 150 mm na stěnách. Jejich využití je možné i při aplikacích na rámové konstrukce dřevodomů a u vhodně navržených vnitřních příček, jako výrazný příspěvek ke zlepšení jejich akustických parametrů.

Objemová hmotnost se pohybuje od 30 do 70 kg / m3. 

Pro aplikace prováděné metodou nástřiku je základní aplikační stroj vybaven přídavným zařízením pro směšování aplikovaného materiálu s pojivy. Takto prováděné izolace jsou určeny především pro aplikace pod odvětrané fasádní systémy. Základní vrstva je hrubě nanesena na podklad, následuje srovnání speciálním válečkem a poté překrytí fasádním obkladem (foto systému VINYL SIDING). Při použití dvojitého nosného systému lze operaci srovnání vynechat. Climatizer Plus je po nástřiku překrytý obkladem VINYL SIDING jako finálním fasádním obkladem. Použít jej můžeme na rodinných domech, průmyslových halách i sportovních objektech.

Obdobným způsobem do vymezovacího roštu lze provádět akustické nástřiky v interiéru. Po srovnání vrstvy je možné finální povrch vytvořit také z barevného obkladu, včetně překrytí latí vymezujících přesnou tloušťku.

Pro provádění nástřiků je základní aplikační stroj pro suché aplikace rozšířen o přídavné zařízení, které umožňuje přidávat k suchému Climatizer Plus vodu nebo speciální pojiva. Nástřik s tímto pomocným zařízením je možné využít i pro další aplikace akustických izolačních vrstev, pro mírné zvlhčování materiálu při aplikaci do prostorů s vysokou rychlostí větracího vzduchu nebo dodatečné sanační tepelné izolování historických kleneb.


2) Akustické a tepelné izolační nástřiky

Akustická pohoda obytných i průmyslových prostor se stala nedílnou součástí požadavků kladených na moderní budovy. Zároveň se stále více prosazují systémy montovaných budov, předělových stěn a příček, u kterých je zajištění akustických parametrů mnohem obtížnější než u těžkých zděných konstrukcí. V těchto případech je dokonalé vyplnění nebo celistvý nástřik izolace Climatizer Plus ideálním řešením. Celistvé bezesparé izolační vrstvy jsou základním předpokladem funkčního řešení. Nástřiky izolace, které zůstanou pohledovým finálním povrchem, mohou omezit i rezonance a zabezpečit snížení hladiny hluku jak průmyslových tak i například sportovních hal.

Objemová hmotnost od 50 to 90 kg / m3.

Akustické úpravy sportovních a bowlingových hal včetně nástřiku stěn strojovny, jsou velmi účinným opatřením pro snížení celkové hladiny hluku ve vnitřním prostředí.

Nástřiky nahrávacích a rozhlasových studií jsou velmi účinnou cestou k dokonalým a akusticky čistým nahrávkám. Při aplikaci za sucha do příček a předstěn v kombinaci se sádrokartonem Climatizer Plus výrazně přispívá ke zlepšení neprůzvučnosti konstrukcí.

Interier baru nebo  diskotéky nástřikem získá jedinečnost i lepší akustické parametry. Designově lze měnit barevný odstín i strukturu povrchu. Aplikovat je možné na svislé i vodorovné konstrukce. Akusticky účinná vrstva se obvykle pohybuje v rozmezí od 2,5 cm do 6 cm. Pro aplikaci na stropy je maximální přípustná tloušťka 6 cm.

Pro celkové snížení hladiny hluku je často prováděn nástřik rovněž v podzemních parkovištích. V těchto případech je možné započítat aplikovanou tloušťku do celkového tepelného odporu izolované konstrukce. Velké množství aplikací se provádí v průmyslových halách. Celková hladina hluku může být snížena až o 15 dB. Při použití speciálního pojiva je zvýšena i požární odolnost.


3) Nástřiky k zamezení odkapávání kondenzátu ze střešních konstrukcí v průmyslových a zemědělských stavbách

Existuje mnoho objektů, které jsou z hlediska kvalitního užívání znehodnoceny problémy se studenou střechou. Odkapávající kondenzát ničí jak stavební konstrukce, skladované zboží, strojní zařízení, tak i ohrožuje například dobytek v zemědělských stavbách. Nástřikem tenké vrstvy lze tento jev zcela odstranit. Zvláště pak, je-li provedeno komplexní řešení v souvislosti s režimem využití, temperování a odvětrání vlhkosti. Doplňkově lze tuto aplikaci provést i tam, kde již izolace je instalována (např. na podhledu), ale při náhlých změnách počasí jí odkapávající kondenzát ničí.