Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Možnosti aplikace - dřevostavby

Video: ukázka aplikace foukané, celulózové izolace Climatizer Plus v dřevostavbě Fí-Ha systém (Fí-ha modul), postavené v pasivním standartu.


Zateplení speciálních konstrukcí, dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů:

Tepelně akustická izolace Climatizer Plus je vyráběna z celulózového vlákna, které pochází z dřeva. Dřevo je z 65% tvořeno z celulózy.  Díky tomu se vlastnosti izolace naplno projeví právě v kombinaci s dřevěnými konstrukcemi. Pro svůj nízký difúzní odpor, podobné chování z hlediska vlhkosti jako u dřeva a vynikající tepelně akustické vlastnosti je Climatizer Plus velmi oblíben jak u projektantů, tak i investorů. Materiál je hojně využíván jak v novostavbách budovaných zcela moderními výrobními postupy, tak v stavbách historických. Vhodné a osvědčené použití izolace Climatizer Plus je také v systému prefabrikovaných staveb.

V nové výstavbě při aplikaci tepelně akustické izolace Climatizer Plus lze postupovat dvěma způsoby:

  • plnit materiál do konstrukcí přímo na stavbě (úspory z hlediska spotřeby materiálu - aplikace dle potřeby konstrukcí a jejich sklonů), tento způsob je vhodný také díky možnosti izolovat drobné detaily vzniklé při montáži
  • plnit prefabrikované konstrukce přímo při jejich výrobě v továrně (objemová hmotnost materiálu 65 až 70 kg / m3), nutné dodržení vysoké technologické kázně

Climatizer Plus díky svým technickým vlastnostem (vysoká měrná tepelná kapacita - 2020 J/kg.K) vylepšuje vlhkostní a tepelně akumulační režim nízkoenergetických domů, pasivních domů a dřevostaveb. Tam, kde je s izolací vyrobenou s umělých vláken příliš teplo nebo zima, s Climatizer Plus je v konstrukci příjemně!

Pro využití všech předností tepelně akustické izolace Climatizer Plus v tomto druhu staveb je velmi vhodné navrhnout a použít difůzně otevřené konstrukční skladby. Parobrzdy namísto parotěsných zábran ze strany interiéru plní dostatečně potřebnou funkci a přitom je zachována výjimečná schopnost celulózové izolace vyrovnávat vlhkostní výkyvy v obytných prostorách. Zároveň je touto kombinací dokonale řešena spárová neprůvzdušnost konstrukce.

Za pomoci speciálních aplikačních koncovek X - JET, které umožňují bezprašný odvod dopravního vzduchu, je možné plnit rovněž příčky tvořené sádrokartonem, obvodové konstrukce domů i stropy. Výhodou je také možnost aplikace izolace jedním otvorem do úseků o šířce až 80 cm a výšce do 3,2 m. U vyšších konstrukcí je třeba vytvořit vodorovný předěl. V takto vyplněných stěnách se také naplno projeví akustické přednosti izolace.