Foukaná celulózová izolace

zákaznická linka 800 888 959

Měrná tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita (označení písmenem c, jednotka J/kg. K) vyjadřuje množství tepelné energie v joulech, které je nutno dodat 1 kg materiálu, aby se jeho teplota zvýšila o 1 kelvin. Konkrétně lze říci, že čím vyšší hodnotu „c“ materiál má, tím jsou jeho izolační schopnosti lepší. Materiál v zimě během vytápění mnohem déle udrží teplo a v létě, když svítí prudké slunce, mu zase  lépe vzdoruje. O této vlastnosti velmi dobře vypovídá video níže. K dispozici je také graf porovnávající hodnoty měrné tepelné kapacity u různých stavebních materiálů.